domingo, 8 de junio de 2008

jueves, 5 de junio de 2008

El centre de Barcelona és un lloc de pas per molts turistes. Però també és casa per els veïns que (encara) hi habiten. Aqui viu gent és una aproximació a la convivència entre els que passen i els que es queden. A partir del nou fenòmen dels pisos turístics i de com aquest intervé en la vida quotidiana, els veïns desenvolupen diverses estrategies de relació.

El centro de barcelona es un lugar de paso para muchos turistas. Pero también es casa para los vecinos que (todavía) lo habitan. Aqui viu gent es una aproximación a la convivencia entre los que pasan y los que se quedan. A partir del nuevo fenómeno de los pisos turísticos y de cómo esto interviene en la vida cotodiana, los vecinos desarrollan diferentes estrategias de relación.

The center of Barcelona is a place where many tourists pass throug.But at the same time it is home to neighbours who are (still) livig there. Aqui viu gent is an aproximation to the coexistence between those who pass and those who stay. In dealing with the new phenomenon of tourist flats and how this is affecting everyday life, neighbours are working out different strategies to handle this relationship.